Tarihcemiz

Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında bilimsel veriler yok denecek azdır. Eldeki tarihî bilgilere göre Trabzon'un fethinden sonra Orta Asya'dan göçen çeşitli Türk kavimleri Trabzon'a gelerek boş buldukları yerlere yerleştirilerek buraları iskân etmişlerdir. Köprübaşı yerleşime açılmadan önce çok sık ve gür ormanlarla kaplı idi. Ağaçların sıklığından dolayı güneş toprağı ısıtmazdı.
Of ilçesine yerleşen Türk kavimlerinden bir aile; Of ilçesi ile Köprübaşı arasında bulunan Kozalak Dağı denilen tepeyi aşarak bugünkü Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi'nde Tekke mevkisinde Kuzgun Irmağı denilen yerde ormanın içinde güneşten ara bir yerde bir baraka yapmak suretiyle buraya yerleşmiştir. Bu yeri "güneşten ara yer" diye adlandırıldığından bilâhare Köprübaşı denilen ve ilk iskân edilen bölgeye "Güneşara" adı verilerek uzun yıllar bu şekilde adlandırılmıştır. Daha sonra Şarkî ve Garbî Güneşara olmak üzere iki muhtarlığa dönüştürülmüştür.

 

Bölgenin merkezinden akmakta olan ve kaynağı merkezden 40 km uzakta yaylalarda bulunan Manahoz Deresi etrafında yerleşen halkın, yayaların geçişini sağlamak üzere mevcut Manahoz Deresi üzerinde çok sayıda köprü yapmak suretiyle ve bu köprülere çeşitli adlar verilerek ( baş köprü, büyük köprü, orta köprü vb. ) bilâhare Sürmene ile Köprübaşı arasında en son yapılan köprüye de "köprülerin başı" denilerek, "Güneşara "diye adlandırılan yerleşim yeri " KÖPRÜBAŞI " adını almıştır.

       Köprübaşı'nın bucak oluşu 1929'a dayanır.O zamanlar on beş köyden oluşan bu belde bucak statüsüne kavuşturulmuştur.Daha sonra ise Fidanlı, Akpınar ve Gündoğan Mahallelerinin tüzel kişiliklerinin birleştirilmesi ile 1965 yılında Köprübaşı Belediyesi kurulmuştur.
      1965 yılından günümüze kadar yedi kişi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Şu anda Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Rıza Hacıefendioğlu'dur. Belediyeye bağlı mahallelerin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre 4998'dir.
    Rahmetli Adnan Kahveci de Köprübaşılı'dır. Maliye Bakanlığı döneminde Köprübaşı'na geldiğinde şehrin girişine "Sayın Bakanım Biz de İlçe Olmak İstiyoruz" yazılı bir pankart asılmıştı. Biz o zamanlar lise öğrencisiydik. O bez pankartı alarak arabasının arkasına koymuş ve Köprübaşı'nın en kısa zamanda ilçe yapılacağı sözünü vermişti. Sözünde de durmuştu.
      5 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla Sürmene İlçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olarak kurulmuştu.12 Ağustos 1991 tarihinde ilk kaymakamı göreve başlamıştı.

Köprübaşı İlçesi sahilden 14 km içeride bulunmaktadır. Sürmene'ye uzaklığı araçla 15-20 dakika civarındadır. Fakat hâlâ yolu düzgün bir şekilde asfaltlanılamamıştır. Trabzon'un pek çok beldesinde asfalt yollar olduğu halde iki ilçeyi(Sürmene-Köprübaşı) birbirine bağlayan ana yol asfalt değildir.Köprübaşı'nın makus talihini ifade etmek için bilmem başka söze gerek var mı?

 

İlçemizin halkının gelir kaynaklarından birisi de ağaç işleri ve el sanatlarıdır. Beşik ve kaşık yapımı ile uğraşıp geçimini bu yoldan sağlayan pek çok vatandaşımız bulunmaktadır. İlçemizde insanların bir arada çalışıp üretim yapabileceği fabrika vb. üretim tesisi bulunmamaktadır.
      Tarım alanların az olması beraberinde geçim problemlerini getirmektedir. Bu nedenle ilçemizden İstanbul, İzmit, Samsun ve Zonguldak gibi pek çok vilâyete gurbete gidilmektedir.Çalışkan insanlarımız gittikleri yerlerde kısa zamanda işçilikten patronluğa terfi etmektedir.
      İlçemizde her yıl 29 Haziran tarihinde 1916 yılında bölgemizi işgal eden Rus askerlerine karşı yapılan savaşlarda şehit düşen 7 subay ve 150 asker için Harmantepe Şehitlerini Anma Töreni düzenlenmektedir. Bu şehitlerimiz için Millî Savunma Bakanlığı tarafından görkemli bir anıt yapılmıştır.

Bütün maddî ve manevî sıkıntılara rağmen yöre insanı hayat doludur.Her türlü problemin üstesinden gelmeye muvaffak olmuşlardır. Buralarda yaşayan insanlar son derece güçlü ve dayanıklıdır. Zorluklar ve iklim şartları onları dayanıklı kılmıştır.Ayakta kalmaya ve hayatın zorluklarına direnmeye mecburdurlar zaten.... Mevcut şartlarda başka alternatifleri de yoktur.

                               COĞRAFİ YAPISI

 

Köprübaşı Beşköy, kuzeyde Sürmene ilçesi, güneyinde Bayburt ili, doğusunda Çaykara, Of ve Dernekpazarı İlçeleri, batısında Sürmene İlçesine bağlı Oylum Beldesi vardır.

9 mahallesi  vardır. İlçe merkezinde rakım 200 metre ve merkezin yüzölçümü ise 132 km2 dir. Köprübaşı İlçesi /beşköy beldesi Trabzon ilini Bayburt iline bağlayan en yakın yola sahiptir.

İklim genellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde hakim iklimdir. Yazlar serin kışları ılık ve her mevsim ağışlıdır. Yağışlar ençok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağar.

Bölgede güneyden kuzeye doğru akan Manahoz deresi bulunur. Beldenin en önemli akarsuyu Manahoz deresidir. Yeni yayladan doğar ve Sürmene İlçe Mekezinde denize dökülür.

Beldemizin  güneyinde 1750-2200 metre yüksekliklerinde yaylalar vardır. Bu yaylaların denize doğru alçalan kesimleri, özellikle vadi yamaçlar ormanlarla kaplıdır.

Yaylalar geniş otlaklar, temiz havası ve soğuk suları ile yaz aylarında hayvancılıkla geçinen halkın uğrak yerleridir. Mayıs ayından eylül ayının sonuna kadar bu yaylalar canlılığını korur.

Köprübaşı İlçesi/ beşköy beldesine  bağlı yaylalar ; Soğuksu, Ebeler, Küçük Kangel, Harman, Ağaçbaşı, Yangın, Vizera, Mincena, Sulak, Köşki, Taşlı ve İsmail Ağa, Hamizağa, Tepe, Horuz yatağı, Yaylalarıdır. kuzeyinde ise  Görnek, Parma vardan; Yeni yayala ,Alt mavreyas , Üst mavreyas, leman suyu, solkarı, alkoyun, seydı yakup gib yaylalar bulunur.

beldemize en yakın dinlenme ve rahatlıkla et bulabileceğin yer kavga düzü kavara aslanın yeridir.
İlçemizin ve beldemizin en yüksek yeri ve simgesi Madur Dağıdır.Rakım(2.742 Metredir)

Beşköy Beldesi ; Sürmene deniz sahilinden 17 km , Köprübaşından 3 km yukarıda iki dağ arasında bir dağın yamacında Büyükdoğanlı, küçükdoğanlı ve yılmazlar mahalleleri bu dağ yamacının tepesinde kavgadüzü, soğuksu ve kangelhanları bulunmaktadır. Diğer dağ yamacında ise Emirgan, Dağardı ve Konuklu mahalleleri, bu dağ yamacının tepesinde de kacalak dağı, körnek hanları bulunmaktadır ve bu iki dağ yamacının vadisinden Manahoz deresi geçmektedir. Manahoz deresinin başlangıç noktası olan arpalı köyü ve yeni yayl bulunmaktadır. Beşköyün merkezi Konuklu mahallesi ve Yılmazlar mahallesinin birleştiği noktada bulunmaktadır. Beşköy beldesinin eski ismi Mezirealtı olarak bilinmektedir.

      Beşköy genellikle hemen hemen her mahallesi yamaç ve dik tarım arazisine uygun olmayan bir yapıdadır. Bu yapıya rağmen yetişmeye müsait olan birçok tarım faaliyeti zor şartlar altında yürütülmektedir.  Ekseriyetle bitki örtüsü ormanlık arazilerden oluşmaktadır.

 

       Besköyümüzün Mahaleleri

 

YENİ İSİMLERİ (ESKİ İSİMLERİ)
1- Büyükdoğanlı mah. (Aspalo+Fuçaniyos)
2- Küçükdoğanlı mah. (Arhançilo)
3- Yılmazlar mah. (Mezire)
4- Dağartı mah. (Okşoho)
5- Konuklu mah. (Kalist)
6- Emirgan mah. (Betridan)

                           NÜFUS VE SOSYAL YAPISI

2000 Nüfus sayımına göre Köprübaşı İlçe Merkezi nüfusu 4998 olup, köylerin nüfusu 1606 ve Beşköy Belde nüfusu 4223'tür. Toplam İlçe nüfusu ise 10.827'dır.

KÖPRÜBAŞI İLÇESİ İDARİ DURUMU

İlçemiz Köprübaşı Merkez Belediyesi ve Beşköy Belediyesi olmak üzere 2 belediyesi olup,  beşköy belediyesinın 6 mahallesi bulunmaktadır.

Beldemizde, yerleşim alanlarının dağınık bir şekilde olması yörenin meyilli ve dik yamaçlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Yaz aylarında bazı köylüler mezra ve yaylalara göç etmektedirler. Sonbahara kadar hayatlarını burada sürdürmektedirler.

Beşköy beldesi bilindiği gibi 1998 de ki selden sonra domuz komları adını taşıyan kuş uçmaz kervan geçmez misali bir yer olan ve Dursun Karaman döneminde 3 kattan oluşan bir belediye binası yapılmıştır.

 Son olarak ta  sele giden yer olan mezirealtı imara açılması ve yeni yerleşim yerleri oluşması çalışmaları devam etmektedir

 

    SOSYAL DURUMU

Evler umumiyetle köylerde değişik mimaride oluşmuş ve yapılarda ahşap malzeme kullanılmıştır. Son zamanlar evler betonarme şekilde yapılmaktadır.

Yöre halkı aralarındaki birlik ve beraberliği gurbette de sürdürmeye devam ediyor.  İstanbul'da, izmit/ Gebze de , Bursa da Zonguldak/Ereğli de samsun ve hemen hemen her ilçesinde  yerleşmeleri sonuçunda beşköy yardımlaşma ve dayanışma adı altında dernekler kurarak birlikteliklerini  devam attırmış ve pekiştirmişlerdir.

Beldemize  bağlı Yılmazlar, Küçükdoğanlı, Büyükdoğanlı, Dağardı, Konuklu ve Emirgan  mahallelerinde halkı çoğunluğu Oğuz boyundan Türkmen boyudur. Bu beldemizde ana dili olarak kullanılan faklı bir dil olan Rumenika dili mevcuttur. Belde Halkı  kanunlara, dinine, örf ve adetlerine bağlı olup, yardımlaşma ve dayanışmaya özel bir önem vermektedir.

 

 


Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!